Vzor vyplnění pole TREXIMA ve verzi 4.22 D
Mzdové složky, kde je pole vyplněno
                  

CIS Kod nazev trexima
06 01200 Neplac volno zaměstn A
06 01210 Nepl. volno bez ZP A
06 01220 Neplac volno podnik A
06 01230 Neplac volno zam,pod A
06 01240 Nepl.volno kr.než sm A
06 01500 Neomluvená absence A
06 02100 Dovolená - průměr D
06 01100 Nemoc, OČR E
06 01300 Mateřská dovolená E
06 09800 Odm. za prac. pohoto H
06 02200 Placené svátky N
06 02250 Náhr. mzdy za svátek N
06 02300 Voj. cvičení - 60% N
06 02310 Voj. cvičení - 75% N
06 02320 Voj.cvičení - 90% N
06 02330 Voj.cvičení - 95% N
06 02400 Studijní volno N
06 02500 Placené volno N
06 02530 Přek.v pr. -130zák.p N
06 02540 Přek. v pr. -130 ZP N
06 07500 Náhrada škody PÚ N
06 04400 Roční odměna O
06 04410 Q odměny-manaž. sml. O
06 04540 Výkonostní odměny O
06 04550 Výk. odm.-terén DU O
06 04560 Odměny za zakázky O
06 04600 Mimoř. odm. do 10000 O
06 04610 Mim. odm. nad 10000 O
06 04800 Cílová odměna Q O
06 04801 Cílová odměna 2 Q O
06 04802 Cílová odměna 4Q O
06 07900 Věrnostní př.horníků O
06 08980 Další mzda O
06 08990 Mimořádná mzda O
06 05500 Dělená směna P
06 08210 Příp.za ztíž.prostř P
06 08400 Přípl.za práci v noc P
06 08700 Př.za SO,NE P
06 08710 Přípl. SO,NE - DU P
06 08800 Přípl.za svátek P
06 05600 Příplatek za přesčas R
06 03000 Základní mzda Z
06 03001 Meziměs. vyrovnání Z
06 03002 Mzdové zvýhodnění Z
06 03009 Zaokrouhl.hrubé mzdy Z
06 03010 Mzda v zahraničí Z
06 03020 Mzda-min. tarif Z
06 03030 Mzda-terén doba urč. Z
06 03200 Odborná praxe studen Z
06 03500 Zákl. mzda za přesča Z


Mzdové složky, kde není pole vyplněno

CIS Kod nazev trexima
06 01201 Oprava základu ZP
06 01202 Oprava základu SP
06 01400 Hod.před nást.po výs|
06 01600 Čerpání náhr.volna
06 01620 Meziroční převod NV
06 01621 Hodiny nad rozpis
06 01630 Oprava fondu hodin
06 01640 Propl. přesč.-hodiny
06 02600 Proplacená dovolená
06 02700 Dovolená-terén DU
06 03300 Vedl.pr.činn nad 400
06 03302 Vedl.pr.č. do 400/mě
06 07800 Tantiémy-cizí osoby
06 07801 Tantiemy - vl.prac.
06 07910 Prostředky soc.fondu
06 07920 Prostř.SF-soc.výpom.
06 07930 Příspěvek penz. přip
06 07931 Nepeněž.odm.-pojišt.
06 07932 Nep. odm.-poji. zam.
06 09120 Dohoda o prov.pr.
06 09130 Dohoda o činnosti
06 09210 Odměna za ZN
06 09300 Odměna členům SO
06 09301 Odměna členům SO vl.
06 09410 Odstupné
06 99999 Oprava základu daně


e-mail: strubl()strubl.eu   © Stanislav Strubl 2004 Na úvodní stranu
  Poslední aktualizace: 26. 3. 2004  
Trademarks and/or registered trademarks are properties of their registered owners.