Nastavení parametrů a číselníků po otevření nového roku (2008):

1) Údržba - 2 Globální parametry - 2 Parametry od r. 2008 Maximální základ zdravotního pojištění 1034880.00 Maximální základ sociálního pojištění 1034880.00 Výpočet daně ze superhrubé mzdy A Do superhrubé mzdy nezapočítávat náhrady ZP,SP z neplaceného volna,minimální mzdy, absence ap. A Pozn.: Toto nastavení je zapotřebí zadat u každé firmy zvlášť 2) Číselníky - Vstup - 7 Daňové zvýhodnění Kod nazev ML Castka 00001 Daň. zvýhodnění dítě 80 890.00 00002 Daň.zvýhodn.dítě ZTP 80 1780.00 3) Číselníky - Vstup - 8 Slevy na dani Kod nazev ML Castka 00001 Na poplatníka 91 2070.00 00011 Na část. invaliditu 93 210.00 00012 Na plnou invaliditu 94 420.00 00013 ZTP / P 95 1345.00 00031 Student 96 335.00 4) Číselníky - Vstup - A mzdový list - umístění mezd upravit směrování nových kódů mezd: Kód Název Řádek 00152 Zdr. poj.organizace 99 00252 Soc. poj.organizace 98 5) Číselníky - Vstup - A mzdový list - popis řádků doplnit nové řádky: Řádek Název Podtržení Hod Částka Sl.roč. Řádek pro zúčt. tisk ML 00098 SP organizace N N 13.00 3230 00099 ZP organizace N N 14.00 3260 6) Číselníky - 3 Parametrické čís. - 1 Danových základů Všechny řádky mimo prvního smazat a první řádek upravit následovně OD Castka DOP1 Procento 0 99999999 0 15.00 7) Číselníky - 3 Parametrické čís. - 2 Základů roční daně Všechny řádky mimo prvního smazat a první řádek upravit následovně OD Po Kč Procento 0 99999999 0 15.00 8) Provést aktualizaci slev na dani a daňových zvýhodnění dle aktuálního číselníku - voba "Mzdy - 1 Pořízení - 8 Aktualisace odp.pol., DZ a SD Pozn.1: Toto nastavení je zapotřebí zadat u každé firmy zvlášť Pozn.2: Nelze použít volbu číslicí - nutno vybrat šipkami a ENTER nebo myší. V případě, že u mzdových složek nemáte zadáno "kolikrát" (ve sloupci Hodin máte nulu), aktualizace řádku se neprovede (TIP:máte-li v poli "Hodin" nulu, změňte na 1, tím se složka zaktualizuje a současně i při další změně číselníku budete mít možnost použít volbu "8 Aktualisace odp.pol., DZ a SD") 9) Číselníky - Vstup - 5 Mzdy U složky naturání mzda nastavit "druh ZP" a "druh SP" na 1 - sráží se sociální a zdravotní pojištění. 10) Údržba - 2 Globální parametry - 1 Základní parametry Pokud máte penz. připojištění doporučuji nastavit % "Odpočítatelné pol." penz.připojištění 99 % pro uplatnení penz.připojištění do nákladů 99 11) Číselníky - Vstup - P Typů praconíků nastavit u dohod zál.daň 15 % u všech typů vedlejších pracovních poměrů řádek: "nad tuto mzdu do 5001.00 zdaní se zál.daní 15" 12) Číselníky - Vstup - Dávky - 3 Nastavení nem.dávek Pozn.: Jen velká organizace Upravit hranice a redukce pro výplatu nemocenské, popř. zavést další mzdové složky dávek.