Vzor nastavení nových vlastností číselníků pro slevy dle §35ba
(jedná se o vzor, ve Vašem konkrétním případě může být nastavení jiné,
případné informace je zapotřebí ověřit v zákonech, resp. otestovat)

Číselníky -> 1 Vstup -> A Mzdový list - umístění mezd
nastavit směrování v posledním sloupci

00335 Slevy na dani §35ba    84
00336 Upl.sl.na dani §35ba  85
00337 Daň po slevách §35ba  86

Číselníky -> 1 Vstup -> B Mzdový list - popis řádků
doplnit řádky

00084 Sleva na dani  §35ba            N      N          0.00
00085 Upl.sl.na dani §35ba            N      N          41.00        
00086 Daň po slevě  §35ba            N      N          0.00        
00087 Sl.na poplatnika                N      N          31.00
00088 Sl.na část.invalid              N      N          33.00
00089 Sl.na pln.invalid              N      N          34.00
00090 Sl.ZTP/P                        N      N          35.00
00091 Sl.student                      N      N          36.00

Číselníky -> 1 Vstup -> Výpočty v mzdovém listě
doplnit řádky

Poř.č  Řádek1 Operand Řádek2  Výsledek ulož do řádku
00015  83      -      85          83

Číselníky -> 1 Vstup -> 8 Slevy na dani
zadat nové řádky

  Kod nazev                Radek    Castka
00001 Na poplatníka          87      600.00
00011 Na část. invaliditu    88      125.00
00012 Na plnou invaliditu    89      250.00
00013 ZTP / P                90      800.00
00031 Student                91      200.00
--------------------------------------------------------------------------
Směrování z mzdového listu do ročního zúčtování bude ještě potřeba upravit,
stejně jako je zapotřebí nastavit třídění a zobrazení řádku pro tisk mzdového
listu

Současně je zapotřebí zrušit veškeré odpočítatelné položky u pracovníků
(v číselníku možno ponechat pro tisky z předchozích období) a poté nastavit
místo odpočítatelných položek slevy na dani. Nerušíte však technickou 
odpočítatelnou položku pro odpočet penzijního připojištění.

Také je zapotřebí upravit pásma, procenta a částky daňových tabulek a výši
minimální mzdy (tu ponecháte po celý rok stejnou, neboť pro účely ZP ji 
nastavujete přímo u mzdových složek, resp. v číselníku typů pracovníků.

V kartě pracovníka je také zapotřebí upravit podmínky pro nárok na vznik
daňového bonusu z hodinového na měsíční a ze 100% na 50%.

Minimální mzda od 1.1.2006 (pro účely daňového bonusu platná po celý rok) 
činí 7570,-

Daňové tabulky
0      121200  12%            nad    | 0      10100  12%            nad
121200  218400  14544Kč + 19%  121200  | 10100  18200  1212Kč + 19%  10100
218400  331200  33012Kč + 25%  218400  | 18200  27600  2751Kč + 25%  18200
331200  a více  61212Kč + 32%  331200  | 27600  a více  5101Kč + 32%  27600