Žurnál a protokol o změnách v peněžním deníku

Výpis protokolu o změnách v peněžním deníku provedete
"Pořízení dat / R Opis protokolu změn v deníku".

Program žurnál změn (z důvodu velké velikosti) standardním zálohováním nezálohuje a je tedy nutno tento soubor zálohovat mimo program. Název souboru s žurnálem je (hlknihjo.000) a je umístěn v adresáři s daty firmy ({cesta k programu}\{adresář z databáze firem}.{dvoučíslí roku} tj. např.: "C:\u4\ju\data.02\hlknihjo.000").

V tisku protokolu změn se netiskne prvotní pořízení záznamu.

V protokolu změn se tisknou všechny podstatné údaje ze záznamu. Navíc v prvním sloupci ("U") se tiskne druh změny:
    O - původní stav záznamu před změnou
    N - nový stav záznamu po změně
    - - zrušení záznamu
Dále je doplněn sloupec "timestamp", který udává datum a čas z PC, kdy byla provedena změna, sloupec "Původně", kde u dokladu, který byl ručně přečíslován je vytištěno původní číslo dokladu před změnou a sloupec "BC", ve kterém je uvedeno pořadové číslo změny.

V případě, že pořizujete data střídavě na různých PC a data přenášíte za pomoci zálohování a obnovení dat, měli byste přenášet i soubor s žurnálem změn v deníku, jinak budou data v žurnálu nekonzistentní.
Přestože programu umožňuje možnost střídavého pořízení dat na různých PC za pomoci zálohování a obnovení dat, tuto funkci obecně nedoporučuji z důvodu, že je těžké si udržet přehled, kde máte jaká data a není technicky možné toto zajistit programově. Proto v tomto případě přenechávám plnou zodpovědnost na uživateli, který tuto možnost využívá.e-mail: strubl()strubl.eu   © Stanislav Strubl 2004 Na úvodní stranu
  Poslední aktualizace: 26. 3. 2004  
Trademarks and/or registered trademarks are properties of their registered owners.